História obce

Napísal: Mária Leváková.

Vlkas bol obývaný už v dobe predhistorickej o čom svedčia rôzne vykopávky, kamenné nádoby a zbrane. V histórii sa vyskytuje meno obce prvýkrát v roku 1231, keď ho kráľ Vojtech spomína v istej listine pod menom villa Valkház. V inej listine nitrianskej kapituly sa spomína pod menom Wulkaz. Nič bližšie však o ňom nevieme. Iba kde tu sa spomína ako majetok niektorého šľachtica alebo v darovacích listinách kráľov. V roku 1606 Valkáz spolu s inými okolitými obcami boli nútené poddať sa turkom. V obsadených obciach sa nežilo ľahko. Po tureckom vpáde sa na území Slovenska začala šíriť Lutherova a Kalvínova viera. V obci Vlkas je dodnes zachovaný malý Kalvínsky kostolík, dokonca tu stále žije niekoľko vyznávačov tejto viery. 
Verbovanie
Vo Valkáze sa verbovalo iba na strane poddaných. Zemania boli od verbovačky oslobodení. Kto včas zbadal, že prišli verbovať, utiekol na zemanskú stranu a bol chránený. Koho zverbovali, ten sa doma neukázal aj desať rokov. Preto bol strach z verbovačky pochopiteľný. Niektorí ľudia slúžili aj niekoľko rokov u zemanov, len aby ich nezverbovali.
 
Cholera a mrazy
V roku 1866 zúrila na Valkázi a v okolí cholera. Občania pred ňou utekali až do vinohradov. Za 14 dní zomrelo na Valkázi 62 ľudí vo veku od 18 do 62 rokov. Mŕtvych pochovávali len príbuzní do starého cintorína okolo kostola. Do jedného hrobu pochovali aj ôsmich. V roku 1873 boli v máji veľké mrazy. Rok bol veľmi neúrodný, preto nastal veľký hlad.
 
1. svetová vojna
Dňa 28. júla 1914 vypovedal František Jozef I. Srbskú vojnu. Záložníci narukovali hneď. Nebolo rodiny, odkiaľ by člen alebo blízky príbuzný neodišiel. Na udržanie vojska musela obec odvádzať určitú časť obilia. Prevádzali sa prísne rekvirácie. Odvody sa často opakovali a každého, len trochu súceho muža vzali za vojaka. Hospodárske práce vykonávali ženy a deti. O ukončení vojny sa občania dozvedeli v polovici októbra 1918. Návrat vojakov z frontov do rodín a koniec dlhého krviprelievania spôsobil všetkým nevýslovnú radosť.
 
2. svetová vojna
V roku 1943 a 1944 sa začali objavovať spojenecké bombardovacie lietadlá. Nálety oznamoval rozhlas, v mestách sirény, ktorých zlovestný hlas bolo počuť v širokom okolí. Ľudia si často stavali kryty na odľahlých miestach, do ktorých sa cez nálety schovávali. 6. októbra 1944 prileteli angloamerické lietadlá a začali bombardovať Nové Zámky. Každú explóziu bolo jasne počuť. Zlovestný zvuk sirén často rušil pokoj tichej obce. Keď sa front priblížil, každý muž od 18 rokov musel narukovať. V obci Vlkas sa stále menili nemecké a maďarské vojská. Obyvateľstvo usilovne schovávalo potraviny, šatstvo a víno. Dunenie diel bolo počuť tri mesiace. Z nepokojení obyvatelia strávili celé noci v krytoch a v pivniciach. 27. marca 1945 vyhodili nemci valkázky mlyn do vzduchu. V poludňajších hodinách sa dedinou prehnal posledný nemecký tank. Asi o pol druhej prišli prví vojaci červenej armády s víťazným "HURÁ". Kalvínsky kostol a niekoľko obytných domov bolo poškodených.
 
Popis obydlia
Stavba dedinských domov prešla časom rôznymi zmenami. Pôvodne sa stavalo hlavne z hliny a strechy sa pokrývali slamou alebo šindlom. Stavalo sa bez stavebných plánov, keďže materiál nebol stály, bolo treba častejšie opravovať a prestavovať. Nábytok miestneho ľudu bol veľmi jednoduchý. Pozostával zo stola, stoličiek, lavíc, postelí a truhlíc na šaty. Neskôr sa začali používať skrine namiesto truhlíc a do kuchýň sa dávali kredence. Steny boli obyčajne líčené nabielo a husto pokryté obrazmi svätých. Dnes sa tu samozrejme vyskytujú hlavne novostavby, ale sem tam sa este najde povodna stavba, hoci sa do nej zahryzol už zub času.
 
Kostoly obce Vlkas
V obci sa nachádzajú dva kostoly. Rímskokatolícky, pôvodne barokový kostol, bol postavený miestnym zemanom Jánom Botlíkom. Posvätený bol 24. júna 1722 na sviatok sv. Jána Krstiteľa. Začiatkom 19. storočia bol kostol prestavaný v klasicistickom štýle. Kalvínsky kostol bol postavený v rokoch 1900 až 1910 miestnym zemanom Jánom Zongorom.